Historie PDF Tisk Email

Něco málo z historie našeho domu ve Štěkni

Staré zdivo ve sklepeních zámku pochází ze 13. století. Prvním doloženým majitelem tvrze Šček byl počátkem 14. století jistý Bavor či Bašek ze Štěkně. Od jeho vlády se na panství vystřídalo celkem 32 nám známých majitelů.

Z nich připomeňme alespoň Jana Antonína Losyho hraběte z Losinthalu, který zámek přestavěl a znovu zřídil kostel sv. Mikuláše zaniklý v třicetileté válce. Jeho mladší syn Jan Antoním Losy - velký milovník hudby a loutnista evropského významu - dal vyzdobit některé stropy v komnatách zámku freskami a na klenbě sálu nechal vymalovat svůj znak sdružený se znakem své druhé manželky.

Ke konci 18. století panství připadlo knížatům z Windischgrätzu, jimž byl majetek po 1. světové válce zkonfiskován. Zámek v roce 1922 odkoupily od československého státu řádové sestry Ústavu Anglických panen. Sestry zde zřídily dívčí školu s internátem. Vyučovaly francouzštině, angličtině, němčině, italštině,etiketě, ručním pracím, zpěvu, hře na housle a na klavír. V roce 1949 zámek převzal stát a zřídil zde domov důchodců. Sestry zde pečovaly o staré spoluobčany až do 30. března 1985, kdy byly nuceny zámek opustit. Do svého domu se opět navrátily 22. března 1990. V zdejším domově důchodců působily sestry dále až do roku 2001, kdy byl domov přemístěn do nově zřízeného objektu ve Strakonicích. Po sametové revoluci mladé sestry vyvíjely apoštolskou činnost ve Štěkni a v okolních obcích. Od roku 2001 dům CJ již zcela slouží apoštolským účelům - podrobněji viz oddíly "Kontakty" a "Informace o ubytování".

V domě CJ na zámku ve Štěkni dožil svůj plodná život spisovatel Karel Klostermann. Podrobně nám o něm podává zprávu Institut Karel Klostermann: