Pomozte nám PDF Tisk Email

Náš dům ve Štěkni je rozlehlý, v minulém režimu byla jeho údržba velmi zanedbávána. Po našem návratu do Štěkně jsme okamžitě začaly s nejnutnějšími opravami. Některé místnosti zámku nemůžeme používat - na základě odborného doporučení statika o havarijním stavu stropů v důsledku špatného stavu střechy a krovu. Snažíme se získávat peníze z podpůrných programů státu, zanedbaných objektů v naší republice je však mnoho. Na opravy používáme výnos z provozování Domova Panny Marie. Za finanční podporu děkujeme též Městysu Štěkeň a drobným dárcům. Finančních prostředků na opravy a údržbu je však stálý nedostatek.

Zámek a přilehlý park tvoří nejen dominantu městysu Štěkeň, jehož je vizitkou ihned po příjezdu do obce, nýbrž patří i mezi významné historické památky jižních Čech.

Budeme vděčné i za Vaši pomoc - finanční, materiální, nebo formou dobrovolné práce. V oddíle Kontakty najdete veškeré údaje potřebné k eventuálnímu ohlášení Vaší pomoci. V případě, že se rozhodnete darovat peníze, vystavíme Vám samozřejmě potvrzení o převzetí daru do Vašeho účetnictví.

Číslo účtu, kam je možné zaslat jakoukoliv částku k podpoře našeho domu:

212764133/0300

IBAN: CZ39 0300 0000 0002 1276 4133