Z myšlenek Mary Ward PDF Tisk Email

Nespokoj se s ničím, co je méně než Bůh.

Naše velikost a síla se ukrývá ve skutečnosti, že máme otevřený a svobodný přístup k životu.

Můj Pane, jak jsi velkorysý a jak bohatí jsou ti, jež hodláš zahrnout milostí svého přátelství.

Musíme Boha následovat a ne se snažit ho předbíhat.

Služ Bohu s velikou vnitřní svobodou.

Naše pozemské utrpení potrvá krátce; naše námaha nebude tížit, naše odměna po tom všem bude nesmírná, nekonečná.