Pravidelný pořad bohoslužeb přístupných veřejnosti v kapli CJ na zámku ve Štěkni PDF Tisk Email

Po čtyřech letech bez vlastního kněze máme od 1.11.2014 opět svého duchovního otce v našem klášteře - na zámku ve Štěkni. Je jím

P. Tomáš Koňařík, O. Cr.

Jsme moc vděčné P. Josefu Šedivému, velmistru Řádu křižovníků s červenou hvězdou, že nám daroval kněze v době, kdy je kněží tak málo.

Občas může ze závažných důvodů dojít ke změně pravidelné hodiny konání mše svaté. Takovou změnu uvádime na našich stránkách obvykle v oddílu Aktuality .

Než se k nám však vydáte, jelikož si vyhrazujeme právo na případnou změnu, je vhodné si hodinu konání mše svaté ověřit i telefonicky na čísle 728 556 755 nebo 607 646 948.


Denní mše svatá v kapli na zámku:

PONDĚLÍ: 8.00 hodin

ÚTERÝ: 8.00 hodin

STŘEDA: 8.00 hodin

ČTVRTEK: 8,00 hodin

PÁTEK: 15.00 hodin

SOBOTA: 8.00 hodin

NEDĚLE: 8.00 hodin (farní mše v konventní kapli sester na zámku / mše sv. primárně PRO FARNÍKY)

NEDĚLE: 10.30 hodin (mše v konventní kapli sester na zámku / mše sv. primárně pro sesterstvo CJ)


Adorace:

PONDĚLÍ až ČTVRTEK a NEDĚLE: 17.00 - 18.00 hodin (v kapli sester na zámku)


Mariánské večeřadlo:

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI: 17.00 - 18.00 hodin (v kapli sester na zámku)


Fatimský den:

KAŽDÉHO 13. V MĚSÍCI: 17.00 - 18.00 hodin (v kapli sester na zámku)


Křížová cesta (v době postní):

KAŽDÝ PÁTEK: před mší svatou ve 14.15 hodin (v kapli sester na zámku)

KAŽDOU NEDĚLI: v 17.00 hodin (místo adorace) (v kapli sester na zámku)