02: S. M. Cyrila Pinková CJ PDF Tisk Email


S. M. Cyrila se narodila 2. ledna 1921 v Boršicích u Buchlovic v aktivní křesťanské rodině. Tatínek byl varhaník, hudební nadání podědil od maminky z rodu Bohuslava Martinů. Hudebně vzdělával i svoje tři děti, z nichž nejstarší Marie - sestra M. Cyrila - po celý život s radostí sloužila církvi také jako varhanice až do posledních sil. Do kláštera vstoupila 29. července 1934. Nejprve studovala na gymnáziu ve Strakonicích a současně měla účast na výchově chovanek v klášteře ve Štěkni. Její studium na Konzervatoři v Praze přerušila válka. Do řeholních šatů byla oblečena 6. září 1941. První řeholní sliby složila 6. září 1943 a věčné řeholní sliby v roce 1949. Jako mladá sestra vyučovala chovanky ve Štěkni hře na klavír. Výborně ovládala němčinu a částečně i francouzštinu. Od roku 1948 byla jazyková škola sester zrušena a ve štěkeňském zámku byl zřízen domov důchodců. S. M. Cyrila byla po maturitě na zdravotní škole přeložena do Svojšic, kde byla v letech 1970 - 1976 představenou a zároveň vrchní sestrou v tamním domově důchodců. Sestry odešly ze Svojšic v roce 1976 a sestra Cyrila se vrátila do Štěkně, kde pracovala až do důchodového věku jako zdravotní sestra. Od roku 1982 nastoupila do Dobré Vody u Nových Hradů jako důchodkyně. Po ukončení činnosti sester v Dobré Vodě 2001 se sestra Cyrila vrátla do Štěkně. Zde až do minulého roku (2010) vedla prohlídky zámku ve Štěkni pro návštěvníky a sloužila hrou na varhany. Při veškeré činnosti měla podíl na nesení kříže našeho Pána Ježíše Krista. Již jako mladá sestra onemocněla v roce 1946 tuberkulózou plic a byla uzdravena na přímluvu Mary Ward, k níž se představená a sestry modlily novénu, takže 29. dubna 1949 byla propuštěna z léčení. V roce 1993 onemocněla rakovinou a prodělala několik operací. Do konce svého života statečně nesla obtíže této nemoci a přitom za ně děkovala Pánu Bohu a obětovala je na úmysly Církve svaté a za Institut CJ. Pánem života a smrti byla z tohoto světa povolána do věčné radosti a pokoje po dlouhé a těžké nemoci o svátku sv. Jakuba 25. července 2011 v klášteře sester Congregatio Jesu ve Štěkni ve věku 90 let.