01: P. Václav Švarc, duchovní správce u sester CJ PDF Tisk Email

P. Václav Švarc, duchovní správce sester CJ ve Štěkni, byl povolán z tohoto světa na věčnost. Zemřel náhle ve středu 26. ledna 2011 ve věku 70 let v domě CJ ve Štěkni.Zádušní mše se konala v sobotu 5. února 2011 ve farním kostele sv. Mikuláše ve Štěkni. Tělo zesnulého bylo poté převezeno do Kamenného Újezdu, kde proběhlo poslední rozloučení ve farním kostele Všech svatých a tělo bylo uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově.

P. Václav pracoval v původním povolání jako projektant. Po absolvování teologických studií byl v roce 1993 vysvěcen na trvalého jáhna a jako jáhen pak působil v Boršově nad Vltavou, Doudlebech a Kamenném Újezdě. Po smrti své manželky v roce 1999 přijal 8.4. 2000 kněžské svěcení a potom působil jako administrátor farnosti Štěkeň a současně jako duchovní správce sester CJ ve Štěkni. Od 1.7. 2004 se zcela věnoval duchovní správě sester CJ ve Štěkni.